Ara
FEN FAKÜLTESİ

Tarihçe

09.07.2021 14:58

        

     Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi 1873 sayılı kanunla 01.04.1975 tarihinde kurulmuştur. Fen Fakültesi Kurulu, ilk toplantısını 22.10.1975 tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda Fen Fakültesinde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Yer Bilimleri ve Gök Bilimleri Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir.

     Fen Fakültesi, 1975-1976 öğretim yılında Matematik Bölümüne alınan 65 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Kimya Bölümünün, Kimya Mühendisliği olarak, Biyoloji Bölümünün ise Botanik ve Zooloji olmak üzere iki kürsü halinde açılması ön görülmüş; 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Kimya Mühendisliği Bölümü 20, Biyoloji Bölümü 20+20=40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Fizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 1977-1978 eğitim-öğretim yılında açılarak, her iki bölüme de 20’şer öğrenci alınmıştır. Biyoloji Bölümünün 04 Nisan 1978’de Botanik ve Zooloji Bölümleri halinde ikiye ayrılması sonucu Fen Fakültesi; Botanik, Matematik, Zooloji, Fizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği olmak üzere altı bölüm ile öğretime devam etmiştir.

     Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleşerek “Fen-Edebiyat Fakültesi”ne dönüştürülmüştür. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kimya ve Fizik Bölümleri açılmış, ancak daha önce Fen Fakültesi bünyesinde bulunan Fizik Mühendisliği Bölümü kapatılmış, Jeoloji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İstatistik Bölümü 40 öğrenci  ile öğretime başlamıştır.

    11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan bölüm ve anabilim dallarının yeni kurulan Fen Fakültesinde yer alması 07/04/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile kabul edilmiştir.

   Bugün, Fakültemize bağlı; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik ve Aktüerya Bilimleri Bölümleri olmak üzere toplam 6 (altı) bölüm ile eğitim ve öğretim hizmetine devam edilmektedir.

 

 

 

Hızlı Erişim