Ara
FEN FAKÜLTESİ

Dekan Mesajı

09.07.2021 14:58

     Toplumların kültürel, sosyo-ekonomik gelişmişliği; toplumsal problemlerinin şekline, karşılaşılan problemlerin çözümlerindeki başarılarına ve bu nedenle de o toplumların eğitim düzeylerine ve eğitimlerinin niteliğine büyük ölçüde bağlıdır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin çok yakından takip edilerek nimetlerinden toplumun faydalandırılması, her alanda iyi yetişmiş, donanımlı kadroların varlığına bağlıdır. Özellikle dünyamızda hızla mesafeler kateden bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak, ülkenin üniversitelerinde verilmekte olan mevcut temel bilimlerin ve bilhassa temel fen bilimlerinin güçlü olmasına, fen alanında yetişenlerin güçlü bir şekilde yetiştirilmelerine doğrudan bağlıdır.

    Fen Fakültesi olarak bütün öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve idari personelimizle birlikte öğrencilerimizin bilgi çağının gereklerine uygun şekilde bilgili, donanımlı olarak yetiştirilmesi için büyük bir çaba içindeyiz. Ancak iyi bir matematikçi, fizikçi, biyolog olmak için öğrencilerimize derslerde, laboratuvarlarda verilenlerin yeterli olmadığının ve olamayacağının, gelişen şartlara göre sürekli yenilenmeye ihtiyaç bulunduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizilmelidir.  Özellikle bu bilinçle hareket etmek suretiyle öğrencilerimizin üniversitedeki yıllarını iyi değerlendirmeleri, verilenleri ve bu dönemde kazandırılanları iyi analiz ederek faydalı olanları almalı, faydasız şeyleri bir tarafa bırakmalıdırlar. Günümüzde mevcut teknolojiler bu amaç için, iyi yetişmek için kullanılmalı ancak bu teknolojiler zamanı boşa harcama aracı olarak kesinlikle kullanılmamalı, bunların zamanı çalmasına fırsat verilmemelidir. Hele hele internet teknolojisi iyi kullanılabilmeli ancak bu teknolojiyi kullanmakta çok daha dikkatli olunmalıdır.

    Geleceğimizin matematikçisini, kimyacısını, istatistikçisini özetle fen bilimcisini yetiştirme gibi son derece önemli bir görevi yüklenmiş olmaları münasebetiyle, özellikle fakültemizin değerli öğretim üyelerini tebrik etmek isterim. Gerek eğitim – öğretim ve gerekse bilimsel çalışmalarıyla, fakültemizi ve dolayısıyla üniversitemizi dünya standartlarındaki en iyi konuma getirmek ve seviyesini yükseklerde korumak öğretim elemanlarımızın en başta gelen görevlerindendir. Bu görevi en iyi şekilde yapmak ülkemize, vatanımıza ve milletimize bir vefa borcumuzdur. Bu görevlerini yerine getirirken, öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları her konuda Dekanlığımızın desteğinin her zaman yanlarında olacağını bilmelidirler.

   Fen bilimlerinde yetişmek isteyen gençlerimizin en iyi şekilde yetişebilecekleri; akademisyen kadrosu son derece güçlü, laboratuvar altyapısı, internet altyapısı özetle bilim çalışmak isteyenler için ihtiyaç duyulan altyapının güçlü olduğu bir fakültedir Fen Fakültesi. Mensubu olduğumuz Fırat Üniversitesi aynı zamanda en güzel kampüse sahip üniversitelerimizden biridir.

    Fırat Üniversitesi Fen Fakültesinin akademik ve İdari personeli ile öğrencilerine başarı ve mutluluk dolu bir hayat diliyor sevgi ve saygılar sunuyorum.   15 Eylül 2020

Prof. Dr. Mikail ET

Fen Fakültesi Dekanı

 

 

Hızlı Erişim